Ethereum

Bitcoin và Ethereum khác nhau như thế nào

Đồng tiền ảo lớn thứ nhì thế giới Ethereum đang khiến đối thủ lớn hơn là Bitcoin trở nên lu mờ. Lần đầu tiên vượt qua mốc 4.000 USD vào ngày 10/5, Ethereum đã tăng hơn 450% từ dầu năm đến nay. Nhiều người có thể nói rằng mức tăng…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào