Vũ trụ

Các chiều không gian trong vũ trụ

CÁC CHIỀU KHÔNG GIAN VŨ TRỤ Các chiều không gian là trạng thái ý thức, tồn tại theo tần số rung động ở mỗi cảnh giới; mỗi linh hồn sẽ tồn tại trong chiều không gian thích hợp dựa theo tần số rung động và ánh sáng của chính mình.…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào